Σάββατο, Απριλίου 16, 2016

Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας

Για να παραχθεί 1 λίτρο παγωτού απαιτείται περίπου 1,5 λίτρο γάλακτος...